Jak si zachovat dobrý postoj

„Chválívám tě sedmkráte za den…“ Žalm 119:164

Špatný postoj je jako píchlá pneumatika – dokud ji nevyměníš, nikam se nedostaneš. Jen málo věcí v životě je důležitějších než tvůj postoj. Zde jsou čtyři způsoby, jak si ho udržet správný:1) Uvědom si, že svůj postoj musíš neustále upravovat. Vše, co neudržuješ, se nakonec pokazí.

Usiluj o Boží, ne lidské uznání

„Kdo se třese před lidmi, upadá do pasti…“ Přísloví 29:25, přel. z angl.

Pokud je tvým životním cílem získat uznání lidí, nikdy se nebudeš cítit skutečně bezpečně. Proč? Protože jednou určitě přijde čas, kdy uděláš něco, co se jim nebude líbit, co pak? Bible říká: „Kdo se třese před lidmi, ten upadá do

Nakrm svou mysl dobrými věcmi

„Cestě moudrosti jsem tě učil…“ Přísloví 4:11

Někdy své domácí mazlíčky krmíme špatnými věcmi, které by neměli jíst. Když se do zvířete dostanou špatné věci, špatné věci z něj také vyjdou. O svých zvířatech to víme, pokud ale jde o naši mysl, zapomínáme na to.Každý den jsme bombardováni zprávami z médií, od zaměstnavatelů,

Patříš Bohu

„Už nejste žádní cizinci ani outsideři. Patříte sem…“ Efezským 2:19, přel. z angl.

„Bůh stvořil nový druh člověka, a tím každému umožnil nový začátek. Svou smrtí na kříži nás Kristus spojil v jedno. Kříž nás přiměl, abychom se objali, a to byl konec nepřátelství. Kristus přišel a hlásal pokoj vám, cizincům, a pokoj

Bůh tě postavil tam, kde tě chce mít

„Bůh tě stvořil … právě pro tento čas.“ Ester 4:14, přel. z angl.

Esteřin příběh nás učí dvěma významným pravdám:1) Potřebuješ mentory, kteří tě povedou. Ester díky své ochotě naslouchat Mordokajovi zjistila, že jejím posláním není jen být královnou, ale také být zachránkyní svého lidu. Takže kdo je tvým Mordokajem? Kdo tě zná