„Ach, Panovníku Hospodine… Tobě není nic nemožného.“ Jeremjáš 32:17

Jestli tě problém, s nímž se potýkáš, zbavuje odvahy a sráží tě na dno, udělej dvě věci:
1) Zaměř se na svůj problém jen krátce. Kdosi jednou řekl: „Jestli chceš propadnout zoufalství, přemýšlej o svých potížích.“ Mnozí lidé, kteří zažívají neúspěchy, se ptají „proč“. Nikdy se ale od otázky neposunou k odpovědi. Své problémy samozřejmě nevyřešíš tím, že je budeš ignorovat, nevyřešíš je ale ani tím, že se se na ně upneš a necháš se jimi ochromit. Jakmile problém rozpoznáš a zanalyzuješ, musíš se zaměřit na jeho řešení.
2) Dobře zvaž své možnosti. Někdy ti problém, jemuž čelíš, pomůže objevit možnosti, o nichž jsi neměl tušení. Když Lewis Waterman potřeboval podepsat dokument k uzavření obchodu, plnicí pero, které používal, udělalo kaňku a obchod byl zmařen. Výsledkem bylo, že Waterman začal pracovat na vývoji dnes již po celém světě proslulého plnicího pera, které nese jeho jméno. Když Alexander Fleming pracoval v londýnské Nemocnici svaté Marie s bakteriálními kulturami. Do jedné z nich se omylem dostala plíseň. Kultura se změnila, výsledkem však byl zázračný lék penicilin, který zachránil milióny životů.
Je velmi pravděpodobné, že negativní okolnosti, kterým dnes možná čelíš, v sobě nějakým způsobem nesou příležitost. Nemusí být snadné ji najít a nemusí vést k tak zásadnímu průlomu jako v případě Watermana a Fleminga. Stejně tak dobře ale i může, zvláště pokud tě to přiměje hledat odpovědi u Boha. Slovy Jeremjáše: „Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného“ (Jeremjáš 32:17).