„Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači…“ Jakub 1:22, ČSP

Abys mohl identifikovat zdroj své beznaděje, je užitečné promluvit si s někým, kdo ti může poskytnout vhled a vedení. Buď ale opatrný, můžeš o svých problémech mluvit až do smrti a nikam se nedostat! Proto Bible říká: „Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe“ (Jakub 1:22, ČSP). A proto:
1) Dělej vždy to, co je správné. Máloco přispívá k beznaději tolik jako lítost nebo špatné svědomí. Omluvit se, přiznat své chyby, odpustit, krotit se, snést zaslouženou výtku nebo začít znovu není snadné. Nicméně odhodlat se k takovým krokům, když jsou namístě, se vždy vyplatí. Buď ochoten dívat se na svůj život realisticky, vidět se takový, jaký jsi, a přijmout pravdu.
2) Nezapomeň, že důležité je načasování. Často hledáme pomoc v údolí, místo abychom čekali na vyjasnění, které přichází, když stojíme na vrcholu hory. To proto, že dostat se na vrchol vyžaduje velké úsilí! Když prožíváme temnotu údolí, býváme v pokušení provádět změny, o nichž doufáme, že nás zbaví nepohodlí. Jak ale říká Robert Schuller: „Čas pro přijímání rozhodnutí je ve chvíli, kdy jsi na vrcholu příslovečné hory. To proto, že z výšky svou situaci vidíš jasněji. Jdeš za něčím, ne pouze pryč od něčeho. Rozhoduješ se na základě pozitivních údajů, ne negativních. Je pravděpodobnější, že se budeš pohybovat od vrcholu k vrcholu, a ne z údolí do údolí.“ Na druhou stranu, pokud vytrváš, i když jsi v údolí, pak nejenže se dostaneš do vyšších poloh, kde můžeš dělat moudřejší rozhodnutí, ale také si vybuduješ charakter, který ti bude dobře sloužit po celý život.