„… Petr … brodil se k němu vodou.“ Jan 21:7

„Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl: ‚Děti, nemáte něco k jídlu?‘ Odpověděli: ‚Nemáme.‘ Řekl jim: ‚Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete.‘ Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: ‚To je Pán!‘ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť – byl totiž svlečen – a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi…“ (Jan 21:4-8).
Petr se musel rozhodnout, zda opustí své ryby a půjde za Ježíšem, nebo zůstane a bude si užívat toho, co si tvrdě vydobyl. To je zkouška, které čelíme všichni, když dosáhneme svých životních cílů, když jsou naše sítě plné a my jsme to konečně „dokázali“. Najednou stojíme před výzvou: Mám zůstat a střežit si svá požehnání, nebo mám jít za Pánem přes palubu a plně se mu odevzdat?
Pavel stručně zmiňuje úspěchy své prvotní kariéry: „… můj rodokmen … z elitního kmene Benjamin … obránce … svého náboženství … úzkostlivý dodržovatel … Božího zákona“ (Filipským 3:4-6, přel. z angl.). Ale teď ho poslouchej: „Věci, které … jsem považoval za tak důležité, jsou ty tam, odhozeny … do odpadků, abych mohl přijmout Krista“ (Filipským 3:7-8, přel. z angl.). Pavel si uvědomil, že jeho pravá identita nespočívá v jeho úspěších, ale ve vztahu s Ježíšem. Cítíš to taky tak?
Petr měl té noci možná pocit, že přichází o všechno. Když ale dorazil na břeh, našel Ježíše, který měl plné ruce práce, připravoval ryby! Pointa je v tom, že ať potřebuješ cokoli, Bůh to má. Ať se vzdáš čehokoli, on ti to mnohonásobně vrátí.