„Cestě moudrosti jsem tě učil…“ Přísloví 4:11

Někdy své domácí mazlíčky krmíme špatnými věcmi, které by neměli jíst. Když se do zvířete dostanou špatné věci, špatné věci z něj také vyjdou. O svých zvířatech to víme, pokud ale jde o naši mysl, zapomínáme na to.
Každý den jsme bombardováni zprávami z médií, od zaměstnavatelů, spolupracovníků, lidí, s nimiž se stýkáme, z knih, hudby a také vlastními myšlenkami. Satan pracuje dvěma způsoby: Předně se tě snaží krmit věcmi, jako jsou pokušení, deprese a starosti. A za druhé se snaží, aby sis nevšímal toho, co si ukládáš do mysli. Zdravá mysl se živí zdravými myšlenkami! Ježíš řekl, že nám přišel dát život „v hojnosti“ (viz Jan 10:10). Nemusíš neustále usilovat o vlastní hodnotu, duševní klid, radost a štěstí, neboť tvá mysl může těmito věcmi přetékat.
Nejprve si však musíš dávat pozor, na co se tvá mysl zaměřuje. Jeremjáš řekl: „Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce“ (Jeremjáš 15:16). Jedním z největších darů, které nám Bůh dal, je Písmo. My ho však často vnímáme jako břemeno. Jestli přemýšlíš, zda musíš čít Bibli každý den, je to špatná otázka. Měl by ses ptát, čím dnes můžeš nasytit svou mysl, aby prosperovala. Žalmista řekl, že když budeš mít zalíbení v Božím slově, bude se ti dařit ve všem, co podnikneš (viz Žalm 1:1-3). Jestli chceš mít to, co mají úspěšní lidé, musíš nejprve dělat to, co úspěšní lidé dělají. A podle žalmisty se úspěšní lidé těší z Božího slova dnem i nocí.