„… cokoli má dobrou pověst, … o tom přemýšlejte.“ Filipským 4:8, B21

Apoštol Pavel nás poučuje, jak máme živit svou mysl: „… cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte“ (Filipským 4:8, B21).
John Ortberg napsal: „Pozoruhodné na tomto pokynu je slovo ‚cokoli‘. Naši mysl neustále utvářejí různé vlivy, máme ale velkou svobodu, abychom mohli svou mysl rozvíjet. Stejně jako včela může nacházet nektar ve všech možných druzích květů, my máme svobodu, dokonce příkaz, abychom svou mysl krmili ušlechtilými myšlenkami, ať už je najdeme kdekoli. Sama Bible nám přikazuje, abychom se při krmení své mysli dívali i jinam než jen na ni. Zamysleme se na chvíli nad slovy ‚cokoli je milé‘. Přemýšlej o něčem, co je milé tobě. Západ slunce. Oblíbený román. Tvář někoho, koho máš rád. Hudba, která tě roztančí… Dovol své mysli, aby se u toho na chvíli zastavila. Soustřeď se na to. Teď jsi právě poslechl Bibli. To je něco, co je důležité! Trochu jsi otevřel mysl proudu Ducha svatého.
Cílem Ducha svatého není, abys byl opravdu dobrý v potlačování hněvivého chování. Jde o to, abys byl stále více veden Duchem svatým a aby tvá mysl byla charakterizována stále větším proudem myšlenek a pocitů založených na pravdě a plodících život. Když čteme o něčem, co je ušlechtilé, když vidíme něco chvályhodného, tehdy zakoušíme to, čemu psycholog Jonathan Haidt říká ‚povznesení‘. Ve skutečnosti se nám v takové chvíli mírně rozšíří hruď a cítíme se lehčí v těle. Naše emoce jsou podněcovány a my máme touhu stát se dokonalejšími. To je považováno za poslušnost Písmu. To je duchovní.“