„V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.“ Přísloví 17:17

Ať žiješ kdekoli a živíš se čímkoli, ať „sekáš maso, chleba pečeš, se svícny se na trh vlečeš“, budeš se setkávat s těmito třemi typy lidí:
1) Kritici. Přiznejme si, že většině lidí vyhovuje stávající stav věcí. Nejenže se bojí změn, ale často proti nim budou bojovat. Pokud se tedy odvážíš být jiný, připrav se na to, že budeš proplouvat rozbouřeným mořem. Apoštola Pavla jeho kritici označovali za pomatence, blázna a žvanila. Proč tedy čekáš, že se k tobě stejný dav bude chovat lépe?
2) Opatrní. Takoví lidé na tebe nebudou ukazovat obviňujícím prstem, ale ani ti nepodají pomocnou ruku. Když se dostaneš do potíží, budou se od tebe distancovat, protože se budou obávat, abys je nezatáhl do svých předpokládaných finančních závazků. V podstatě budou čekat, jestli se ti podaří projít tunelem a vyjít na druhé straně. Poté budou sledovat, kdo další tě přijme a zda pro ně můžeš být v něčem prospěšný. A pak se s tebou možná znovu spojí. Tito lidé jsou příjemci. Nejsou špatní, jsou jen prospěchářští. Takže je měj rád, ale nespoléhej na ně.
3) Oddaní. „V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení“ (Přísloví 17:17). I když o tobě slyší jen to nejhorší, oddaní lidé si o tobě stále myslí jen to nejlepší. Váží si tě pro tvé silné stránky a laskavě se vyrovnávají s tvými slabostmi. Takoví lidé jsou k nezaplacení, protože tě budou milovat „v každičkém čase“. Pokud ti Bůh do života takového člověka pošle, chraň svůj vztah s ním a pečuj o něj.