Pět rozhodnutí, na nichž musíš pracovat

„… vytrvejme v běhu…“ Židům 12:1

Susan A. Yatesová nás vybízí k pěti rozhodnutím, na nichž můžeme v příštím roce pracovat:1) „Oslov někoho, kdo nezná Krista. Bůh nám přikazuje, abychom byli solí a světlem (viz Matouš 5:13-16). Tím se však nikdy nestaneme, pokud budeme trávit všechen čas s věřícími. Přestože ti oslovování lidí

Zdravý kompromis

„… hledej pokoj a usiluj o něj.“ 1. Petrova 3:11

Přečti si tato slova z Písma: „Usilujte o pokoj se všemi…“ (Židům 12:14). „Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit… Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj“ (Jakub 3:17-18). „Chceš-li milovat život a vidět dobré dny,

Můžeš spát příliš mnoho

„Nemiluj spánek, ať nezchudneš…“ Přísloví 20:13

Zig Ziegler řekl: „Když uděláš to, co musíš udělat, ve chvíli, kdy to máš udělat, pak můžeš dělat to, co chceš, ve chvíli, kdy to chceš dělat.“ To, co musíš udělat, ale nikdy neuděláš, pokud si nenastavíš budík, nevstaneš, nezvítězíš nad peřinou a nepůjdeš do práce. Šalomoun

Fáze růstu a postavení před Bohem

„Píšu vám, děti…“ 1. Janova 2:12

Jan napsal: „Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno“ (1. Janova 2:12). Když se znovuzrodíš, jediná věc, kterou víš, je, že tvé hříchy jsou odpuštěny a ty jsi ve správném postavení před Bohem. Musíš se toho ale ještě hodně naučit. Řecký výraz „děti“

Komunikuj se svým partnerem

„… aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost…“    Filipským 1:9

Všiml sis, že když s někým chodíš, dokážete si bez námahy povídat celé hodiny, když ale jste už nějakou dobu manželé a nepracujete na tom, může se vaše konverzace stát povrchní a