„… aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost…“    Filipským 1:9

Všiml sis, že když s někým chodíš, dokážete si bez námahy povídat celé hodiny, když ale jste už nějakou dobu manželé a nepracujete na tom, může se vaše konverzace stát povrchní a dokonce vést k neshodám? Bible říká: „… každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení…“ (Jakub 1:19). Správná komunikace je umění. Zde je několik rad:
1) Hledejte příležitosti ke vzájemným komplimentům. Možná si myslíš, že tvůj partner je úžasný, on to ale často od tebe potřebuje slyšet. K neutralizaci účinku jedné kritiky je potřeba dvanácti pochval, takže pokud život tvého partnera sráží, ty ho stav na nohy.
2) Nesnaž se partnera změnit nátlakem. Otázky typu „proč nemůžeš“ nebo „proč vždycky“ mohou znít spíše jako rodičovské než partnerské. Řekni mu jednou, ne tisíckrát, co tě trápí. A než promluvíš, zeptej se sám sebe: „Řekl bych to váženému příteli?“ Pokud ne, neříkej to!
3) Manželství dokáže zvládnout jen jistou míru „odhalení duše“. Zpravidla platí, že méně je více. „Miláčku, můžeme si chvíli promluvit?“ zní lépe než zlověstné „musíme si promluvit!“ Lidé snesou omezenou míru „odhalování duše“, tlak totiž nepřináší dobré výsledky. Pokud tvůj partner na nějaký problém nereaguje, prober to s důvěryhodným přítelem nebo poradcem. Partnerovi pak předlož zkrácenou, méně emocionální verzi.
4) Nech svého partnera vést. Když mluví o něčem, co tě nijak zvlášť nezajímá, pamatuj na Písmo: „Podřizujte se jeden druhému…“ (Efezským 5:21, ČSP). Někdy to znamená zeptat se: „O čem si potřebuješ promluvit?“
Pokud chceš mít dobré manželství, drž se těchto čtyř zásad každý den.