„Píšu vám, děti…“ 1. Janova 2:12

Jan napsal: „Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno“ (1. Janova 2:12). Když se znovuzrodíš, jediná věc, kterou víš, je, že tvé hříchy jsou odpuštěny a ty jsi ve správném postavení před Bohem. Musíš se toho ale ještě hodně naučit. Řecký výraz „děti“ v tomto verši znamená „batolata“. A batolata neustále klopýtají a padají. Dokud se nenaučí chodit, potřebují někoho, kdo by je zvedal a ujišťoval, že ten pád neznamená, že už nikdy nebudou chodit nebo že už nejsou součástí rodiny.
V duchovním dětství je nezbytné, abys chápal rozdíl mezi dvěma věcmi: svou fází růstu a svým postavením před Bohem. Nepleť si to! Důvěra v dokončené dílo Kristovo ti dává správné postavení před Bohem jako jeho plně přijatému a vykoupenému dítěti. Pokud na to zapomeneš, ďábel tě pokaždé, když padneš, přiměje, abys pochyboval o své spáse. Když zhřešíš, neznamená to, že se tvé postavení před Bohem změnilo, znamená to, že potřebuješ pracovat na své fázi duchovního růstu.
Odpuštění, které dostáváš při znovuzrození, je soudní akt, jímž se stáváš členem Boží rodiny v dobrém postavení. Ale odpuštění, kterého se ti dostává v každodenním životě, je vztahový akt. Co například uděláš, když zadáš špatná čísla do kalkulačky? Existuje malé tlačítko „vymazat zadání“, které ti umožní vymazat chybu a začít znovu. Právě to dělá Ježíšova krev. Pokání ti umožňuje překonat hřích spuštěním Božího odpuštění, aby tok jeho milosti mohl pokračovat. A když proudí milost, následuje růst.