„Nemiluj spánek, ať nezchudneš…“ Přísloví 20:13

Zig Ziegler řekl: „Když uděláš to, co musíš udělat, ve chvíli, kdy to máš udělat, pak můžeš dělat to, co chceš, ve chvíli, kdy to chceš dělat.“ To, co musíš udělat, ale nikdy neuděláš, pokud si nenastavíš budík, nevstaneš, nezvítězíš nad peřinou a nepůjdeš do práce. Šalomoun varoval před typem spánku, který překračuje hranici mezi odpočinkem a leností.
1) Příliš mnoho spánku má otupující vliv. „Dveře se otáčejí ve svém čepu a lenoch na svém loži“ (Přísloví 26:14).
2) Příliš mnoho spánku ničí ambice. „Lenost uvede do mrákot; zahálčivá duše bude hladovět“ (Přísloví 19:15).
3) Příliš mnoho spánku způsobuje chudobu. „Nemiluj spánek, ať nezchudneš…“ (Přísloví 20:13).
4) Příliš mnoho spánku způsobí, že zklameš Boha. „Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku?“ (Přísloví 6:9).
5) Příliš mnoho spánku způsobí, že promarníš skvělé příležitosti. „Kdo v létě sklízí, je syn prozíravý, kdo prospí žně, je pro ostudu“ (Přísloví 10:5).
Jeden zaměstnavatel se zeptal potenciálního zaměstnance: „Vadí vám tvrdá práce?“ Muž odpověděl: „Ne, tvrdá práce mě ani v nejmenším netrápí. Mohu si lehnout vedle a hned usnout.“ Takového člověka Bible nazývá lenochem. Jeho Bůh dřímá, postel je jeho oltářem a jeho tělo je obětí, kterou ochotně nabízí. Ale teď vážně, pokud nejsi ochoten tvrdě pracovat, všechny tvé modlitby za úspěch nevystoupají výše než ke stropu.