„… hledej pokoj a usiluj o něj.“ 1. Petrova 3:11

Přečti si tato slova z Písma: „Usilujte o pokoj se všemi…“ (Židům 12:14). „Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit… Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj“ (Jakub 3:17-18). „Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj“ (1. Petrova 3:10-11). Zdravý kompromis neznamená, že se musíš vzdát toho, čemu opravdu věříš nebo kým skutečně jsi. Neznamená to, že máš jednat zkratkovitě a spokojit se s druhou nebo třetí jakostí, protože jsi netrpělivý nebo se bojíš. Ne, zdravý kompromis znamená zjistit, jak vyjednat oboustranně výhodnou pozici. Vyžaduje to pokusit se vidět věci očima druhého člověka, kterého se daná situace nebo problém týkají. Zdravý kompromis je typickým znakem zdravých vztahů. Býváme v pokušení někoho odepsat jako „nesprávného“ nebo „sobeckého“ a odmítnout se podívat na věc jakýmkoli jiným pohledem než svým vlastním. Ale právě proto je důležité opustit svou hrdost, vystoupit z role, kterou hraješ, a pokusit se pochopit, z čeho ten druhý vychází.
Aby ses mohl najíst, potřebuješ sekáček na maso, když se ale chceš vyléčit, je nutný jemný chirurgický nástroj. Nebyly chvíle, kdy jsi sám potřeboval trpělivost, lásku a porozumění? Ano? Pak buď ochoten dávat stejnou milost ostatním. Aby mohl vztah fungovat a záležitosti dopadly pro všechny zúčastněné co nejlépe, stačí někdy jen „trochu dávat a trochu brát“.