„… vytrvejme v běhu…“ Židům 12:1

Susan A. Yatesová nás vybízí k pěti rozhodnutím, na nichž můžeme v příštím roce pracovat:
1) „Oslov někoho, kdo nezná Krista. Bůh nám přikazuje, abychom byli solí a světlem (viz Matouš 5:13-16). Tím se však nikdy nestaneme, pokud budeme trávit všechen čas s věřícími. Přestože ti oslovování lidí může připadat strašné, když to riskneš, poznáš, že Bůh tvým prostřednictvím jedná.
2) Buď vděčnější. Často jsem se v noci budila, protože jsem myslela na všechno, co musím udělat, a na lidi, kteří mne potřebují. Padala jsem do depresí dříve, než jsem vstala! Začala jsem tedy rozjímat o rysech Božího charakteru a přemýšlet o tom, jak je Bůh úžasný. Můj úhel pohledu se změnil.
3) Trav hodnotný čas se svým partnerem. Kdysi jsem měla záhon malin. V prvních letech jsem o něj pečovala a sklízela bohatou úrodu. Pak jsem neměla čas a plevel převzal kontrolu. Podobně to může dopadnout s manželstvím. Jsme zaměstnaní dětmi, kariérou, církví. Myslíme si, že spolu budeme trávit více času, až se život zklidní. Problém je, že život se nezklidní nikdy. Nedovol pleveli, aby zadusil tvé manželství. Vychováváš budoucí manžele a manželky, kteří potřebují poznat, že budování šťastného manželství vyžaduje čas.
4) Nauč se některým věcem říct ‚ne‘. Dozrávat znamená, že se učíš odložit něco, co bys rád dělal, aby ses mohl zaměřit na něco důležitějšího. Co bude mít za deset let větší význam? Že jsi zapsal dítě do dalšího zájmového kroužku, nebo že jsi řekl ‚ne‘ a měli jste jako rodina společné večeře?