Snaž se být laskavější

„… byli jsme mezi vámi laskaví…“ 1. Tesalonickým 2:7

Buldozery se výborně hodí pro demolici, na stavbu jsou ale nepoužitelné. Měj před očima tento příklad a zeptej se sám sebe: Používám sílu své osobnosti a moc svého postavení k tomu, abych vnutil lidem svou vůli a přiměl je dělat věci podle mých představ? Pokud je odpověď ano, pak pochop jedno: Ti, kdo nejvíce ovládají druhé, mají často největší strach z ovládání! Polož si další otázku: Čeho se bojíš, co by se stalo, kdyby ses k ostatním choval s respektem a zvažoval jejich příspěvky, nápady a rozhodnutí? Je jediným způsobem, který si dokážeš představit pro udržování vztahů, strach a zastrašování?
Nechtěl by sis raději zasloužit lásku druhých tím, že budeš ohleduplný místo krutý? Nebo jsi ochoten se spokojit s ustrašenou podřízeností? Pokud potřebuješ, promluv si s přítelem nebo poradcem a pokus se najít kořeny hlubších problémů, které ovlivňují tvé chování. Snaž se v průběhu příštího týdne nikoho nekritizovat a nikomu neupírej právo volby. Nezapomeň, že i Bůh dává lidem možnost volby. A ty nejsi Bůh. Pokračuj v tom ještě dva týdny nebo tak dlouho, jak bude potřeba, abys svůj panovačný postoj dostal pod kontrolu.
Pavel byl dostatečně plodný na to, aby napsal epištoly, a měl dostatek moci, aby křísil mrtvé, a přesto řekl: „… byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti“ (1. Tesalonickým 2:7). Když někdo chyboval, Pavel říkal: „… přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení“ (Galatským 6:1). Dnešní slovo pro tebe tedy zní: Snaž se být laskavější.

Začni rozjímat nad Písmem

„Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.“ Žalm 119:97

Andrew Murray napsal: „Existuje přímá souvislost mezi mírou úspěchu v životě a časem, který trávíš rozjímáním nad Božím slovem.“ Bůh řekl Jozuovi: „Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom

Jsi veden, nebo hnán?

„Není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš…“ 2. Mojžíšova 18:17-18

Máš pocit, že nemáš dost sil? Jako bys stál na okraji útesu a hrozil ti pád? Možná je to proto, že děláš mnohem více, než Bůh zamýšlel. Víš, když Bůh zjevuje svůj záměr pro tvůj život, dává ti také svou

Čas, kdy je třeba být opatrný

„… ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.“ 1. Korintským 10:12

Když jsi dosáhl svých cílů a slavíš vítězství, nastává čas být opatrný. V každé bitvě jsou tři rozhodující fáze a věř nebo ne, samotný boj je někdy tou nejjednodušší. Nejtěžší je období nerozhodnosti těsně před konfliktem –

Jsi „povolán … jeho podivuhodnou milostí“

„… ten, který … povolal mě svou milostí…“ Galatským 1:15

V Písmu si můžeš všimnout, že Bůh obvykle povolává zaměstnané lidi. Pastýř Mojžíš byl zaneprázdněn péčí o své stádo. Zemědělec Gedeón byl zaměstnán sklízením úrody. Rybáři Petr a Jan byli zaneprázdněni spravováním svých sítí. V každém z nich však bylo něco,