Správné nasměrování mysli (3)

„… vždyť jak v duchu uvažuje, takový opravdu je.“ Přísloví 23:7, ČSP

Každá rodina má generační „problémy“, s nimiž se potýká. Jsou to věci, které jsme zdědili po rodičích a prarodičích, například závislosti, zneužívání, zlost, úzkost, chtíč, strach… Často říkáme: „Prostě to máme v rodině, nemůžu s tím nic dělat.“
Ale můžeš! Minulost své rodiny sice nemůžeš ovlivnit, díky Boží milosti však můžeš změnit svou budoucnost i budoucnost svých dětí. Bible říká: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2. Korintským 5:17). Všimni si slov „v Kristu“. Vlastní silou nemůžeš napravit dysfunkci své rodiny, „v Kristu“ ale dostáváš sílu vydat se novým směrem. Jestliže můžeš přeprogramovat svůj počítač, můžeš to udělat i se svou myslí: „… proměňujte se obnovou své mysli…“ (Římanům 12:2). Přemýšlíš, jak bys mohl obnovit svou mysl? Tak, že ji budeš sytit Písmem! Stejně jako namočení těla do vody odstraňuje pot a špínu, namočení mysli do Písma čistí a opravuje tvou mysl.
Stará moudrost říká: Dávej pozor na své myšlenky, protože se stanou tvými slovy. Dávej pozor na svá slova, protože se stanou tvými činy. Dávej pozor na své činy, protože se stanou tvými zvyky. Dávej pozor na své zvyky, protože se stanou tvou tvým charakterem. Dávej pozor na svůj charakter, protože se stane tvým osudem.
Bůh řekl Gedeónovi: „Zboříš Baalův oltář, který patří tvému otci…“ (Soudců 6:25). Na jeho místě Gedeón postavil nový oltář Hospodinu. Jeho život i život jeho rodiny se tím navždy změnil. A s naprogramováním své mysli pomocí Božího slova můžeš udělat totéž!

Správné nasměrování mysli (2)

„Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista…“        2. Korintským 10:5

Jak bys charakterizoval sám sebe? Jsi od přirozenosti pozitivní, nebo jsi negativní? Řídí tvá rozhodnutí víra v Boha, nebo strach ze selhání, odmítnutí nebo nedostatku? Máš ze sebe dobrý pocit, nebo sám sebe srážíš a připadáš si jako člověk odsouzený k

Správné nasměrování mysli (1)

„Myslete na nebeské věci, ne na pozemské…“ Koloským 3:2, B21

Co je pro tebe v tuto chvíli největší výzvou? Zbavit se nějakého špatného zvyku a nahradit jej novým? Založit nové podnikání, nebo zásadně proměnit to dosavadní? Uzdravit špatné manželství, nebo ještě zlepšit to dobré? Dostat se z deprese, nebo se před ní chránit?

Potřebuješ znát svůj čas

„Všechno má … svůj čas…“ Kazatel 3:1

Když ti Bůh dá vizi, buď připraven prolévat nad ní i slzy, protože každá vize má svou cenu. Cesta k triumfu vede přes zkoušky a testování, nikdo nemá volný vstup. Bůh ale zaslíbil sklizeň. „Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní

Ovládání a sebeovládání

„Ovoce Božího Ducha však je … sebeovládání.“ Galatským 5:22-23

Ovládáš sebe, nebo druhé? Pojďme to zjistit. Ti, kdo ovládají druhé, dávají za své problémy vinu ďáblovi, lidem nebo okolnostem a reagují kritikou, rozhořčením nebo projevy frustrace. Manipulují lidmi a okolnostmi ve svůj prospěch. Jenže to nefunguje. Jejich pokusy jen zvyšují jejich utrpení a