„… až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme…“ 2. Korintským 1:8

Jób popisuje odměnu za poslušnost: „Pokud poslechnou a budou mu sloužit, dožijí své dny ve štěstí, svá léta v samé radosti“ (Jób 36:11, B21). A Jan dodává: „… oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí“ (1. Janova 3:22).
Pavel ale upozorňuje, jaká je cena poslušnosti: „Chtěli bychom, bratří, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme; už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti – to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí…“ (2. Korintským 1:8-10).
Všimni si slov „on nás vysvobodil … a ještě vysvobodí … vždy znovu vysvobodí“. Bůh Pavla nevyvedl z jeho problémů. Byl s ním uprostřed nich a provedl ho jimi. Možná namítneš, že jsi Boha prosil, aby ti pomohl pochopit situaci, a on to neudělal. Bůh nám nedluží vysvětlení, ale zaslibuje nám strategii úniku. „Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát“ (1. Korintským 10:13, B21). Slovo pro dnešní den tedy je: Poslouchej Boha bez ohledu na cokoli.