„Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“    Efezským 2:10

Když Bůh povolal Mojžíše, aby vysvobodil Izrael z Egypta, Mojžíš se o to nejprve pokusil po svém. Zabil Egypťana, aby zachránil život jednoho Izraelce, a skončil jako uprchlík. Poté, co čtyřicet let žil na poušti, se naučil životní lekci, a vrátil se, aby splnil Boží vůli, tentokrát Božím způsobem. Přemýšlíš, jak máš poznat, k čemu jsi povolán? Začni tím, že si zodpovíš tyto otázky:
1) Jaké máš duchovní dary? „Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal…“ (1. Petrova 4:10). Dovol Bohu, aby ti prostřednictvím tvých nejhlubších tužeb ukázal tvé klíčové schopnosti, které se nejlépe hodí ve službě pro něho.
2) Máš někoho, kdo tě může mentorovat a školit? To je součást práce tvého pastora: „… aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla…“ (Efezským 4:12). Potřebuješ pomoc, nemůžeš to zvládnout sám!
3) Jsi zapojen v místní církvi? „Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy“ (Římanům 12:4-5).
4) Jsi ochoten sloužit všude tam, kde je to potřeba? „Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte…“ (1. Petrova 4:10, B21).
Jestli chceš poznat své povolání, začni sloužit, a Bůh ti ho zjeví.