„Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou.“ 1. Samuelova 17:47

Jestli chceš porazit obry jako závislost, zatrpklost, strach, chtíč, pýchu, závist nebo hněv, musíš porozumět těmto třem místům v Písmu:
1) „Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné“ (1. Korinstkým 10:13, B21). Goliáš se narodil jako malé dítě, vyrostl ale v obra. Naši obři jsou často hříchy, které jsme přehlíželi a k nimž jsme byli tak dlouho shovívaví, až jednoho dne začaly žít vlastním životem a začaly nás pronásledovat. Když začneš říkat ne malým pokušením, získáš sílu odmítat i ta velká.
2) „Když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci“ (1. Samuelova 17:48). David se postavil Goliášovi čelem. Musíš donutit svého obra, aby vyšel na světlo a nevpustit ho zpět do svého života. Nastav si hranice! Pokud je to nutné, svěř se někomu, kdo tě může posílit a povzbudit. Drž se dál od špatné společnosti. A především se nedívej na Boha ve světle svého problému, ale na svůj problém v Božím světle.
3) „Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou“ (1. Samuelova 17:47). V tomto boji nejsi sám. Bůh ti chce pomoct překonat staré zvyky a osvojit si nové chování. Jeho vůlí je: „… abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali“ (Efezským 4:1, B21). Když budeš činit pokání, což obnáší obrátit se a rozhodnout se následovat Boha, dá ti sílu porazit obra, jemuž čelíš. Bůh ještě nikdy žádnou bitvu neprohrál, a když ho pozveš, aby se k tobě připojil, zvítězíš.