„Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem.“    Židům 2:1

Musíme neustále upevňovat své biblické základy. Jaké jsou základní pravdy, na nichž stojí církev Ježíše Krista? Neomylnost Písma, Kristovo narození z panny, jeho bezhříšný život, jeho vykupitelská smrt, jeho tělesné vzkříšení a dílo usmiřujícího prostředníka, naše potřeba být spaseni, pokřtěni a naplněni Duchem svatým a naše pověření nést evangelium do všech koutů světa a ohlašovat brzký návrat našeho Pána Ježíše Krista, aby plně kraloval a vládl. O těchto pravdách se nevedou diskuse!
Máš strach, že budeme vypadat jako příliš úzkoprsí? Gravitační zákon je úzkoprsý. Zákony matematiky jsou úzkoprsé. Pavel byl také úzkoprsý: „Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!“ (Galatským 1:8). Rakovina začíná jednou neidentifikovanou a nekontrolovanou buňkou, ale dokáže zničit celé tvé tělo. Proto Juda napsal: „Milovaní, … pokládám za nutné napomenout vás, abyste zápasili o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu. Vloudili se totiž mezi vás někteří bezbožní lidé, zapsaní už dávno k odsouzení, kteří zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost a zapírají jediného vládce a našeho Pána Ježíše Krista“ (Juda 3-4). Všimni si slov „víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu“. Naše metody, jak zasahovat svět, se mohou měnit. Ale naše poselství, dobrá zpráva, se nesmí změnit nikdy.
Můžeš namítnout, že máme přece milovat každého. Ano, a právě proto nesmíme dělat kompromisy ohledně Božího slova.