Co „vidíš“? (2)

„Hle, činím něco docela nového… Nevíte o tom?“ Izajáš 43:19

To, co máš stále před očima, se odrazí na tvém životě. Pavel napsal: „My … mysl Kristovu máme“ (1. Korintským 2:16), k čemuž patří kreativita a vize. Nevidomý muž se jednou zeptal: „Co může být horšího než ztráta zraku?“ „Ztráta vize,“ zněla odpověď.Jeden

Co „vidíš“? (1)

„Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. … Tak tomu bude s tvým potomstvem.“    1. Mojžíšova 15:5

Vize je Bohem daná schopnost vidět neviditelné. „Bez vize klopýtají všichni jeden přes druhého…“ (Přísloví 29:18, přel. z angl.). Když Bůh Abrahamovi řekl, že bude otcem mnohých národů, byli oba se Sárou staří a

Dbej o zdraví své skupinky

„Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek.“        Přísloví 11:24

Nedostatek se netýká jen financí, existuje také duchovní chudoba, která pramení z toho, že neoslovujeme druhé. Pastor Allen White řekl: „Někdy má smysl udržovat domácí skupinku malou, nesmí to ale být z následujících důvodů:1) Vyhovuje nám důvěrné prostředí.

Pomoc pro vaše manželství

„Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“ Žalm 127:1

Nikdo neví o manželství více než Bůh. Nejenže ho vymyslel, dal také dohromady první pár. A jeho Slovo říká: „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé“ (Žalm 127:1). Obraťme se tedy k jeho Slovu a podívejme se, jakou pomoc nabízí vašemu manželství:1) Buďte

Neohlížej se (2)

„Nevzpomínejte na věci dřívější… Hle, činím něco docela nového…“ Izajáš 43:18-19

Spisovatelka Ellen Vaughová pokračuje:„Také musíme zapomenout na své úspěchy. To nemusí nutně znamenat, že máme zapomenout na skvělé projekty, které jsme dokončili. Máme co nejlépe žít a pracovat pro Boha, on se raduje z našich úspěchů, kterých jsme dosáhli k jeho slávě.