„Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. … Tak tomu bude s tvým potomstvem.“    1. Mojžíšova 15:5

Vize je Bohem daná schopnost vidět neviditelné. „Bez vize klopýtají všichni jeden přes druhého…“ (Přísloví 29:18, přel. z angl.). Když Bůh Abrahamovi řekl, že bude otcem mnohých národů, byli oba se Sárou staří a bezdětní. Z přirozeného hlediska to vypadalo nemožné. Bůh ho tedy vyvedl ven a řekl: „‚Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.‘ A dodal: ‚Tak tomu bude s tvým potomstvem‘“ (1. Mojžíšova 15:5). Nestačilo, aby Abraham slyšel, co Bůh řekl. Potřeboval to uvidět ve své mysli. A i když po dvacet let zůstávalo zaslíbení nenaplněné, hvězdy mu každou noc, když vzhlédl k nebesům, bez ustání připomínaly Boží věrnost.
Woodrow Wilson řekl: „Žádný člověk, který nemá vize, nikdy nevyužije žádnou velkou příležitost a nepustí se do žádného významného podniku.“ Abys mohl něco porodit, musíš nejprve otěhotnět, uvidět to zrakem své víry a vtisknout si obraz na plátno své mysli. Ježíš řekl: „Je-li … tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě“ (Matouš 6:22-23). O Michelangelovi se vypráví, že při pohledu na kus mramoru, který majitel prohlásil za bezcenný, řekl: „Pro mne je drahocenný. Uvnitř je uvězněný anděl, a já ho musím vysvobodit.“
To, co vidíš, změní směr tvého života. Podobně jako termostat to určuje, jak vysoko vystoupáš nebo jak nízko klesneš. A dobrou zprávou je, že jakkoli temně věci navenek vypadají, Bůh ti chce dnes dát novou vizi a novou budoucnost.