To, co se týká tebe, týká se Boha

„Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘…“ 1. Petrova 5:7

Doug Coldiron napsal: „Jsem řidič kamionu a moje Jack Russell teriérka Dee Dee mi na mých cestách dělá spolujezdce. Před Atlantou jsme si hráli na aportování. Najednou ji něco zaujalo a ona vystřelila do lesa. Chodil jsem po okolí a volal její jméno. Upozornil jsem ostatní řidiče kamionů a hledal jsem, dokud nebyla úplná tma. Nic. Nakonec ostatní odjeli, někteří řekli: ‚Budu se za tebe modlit.‘ Nebyl jsem si moc jistý, že Bůh naslouchá. Modlil jsem se už několik hodin.
Druhý den ráno jsem musel vyrazit na cestu bez Dee Dee. Otevřel jsem notebook, a má stránka na Facebooku byla plná příspěvků: ‚Modlíme se za tebe.‘ ‚Drž se.‘ ‚Důvěřuj Bohu.‘ Pocítil jsem úlevu, někdo další kromě mě si dělal starosti o mého psa. Kdybych se tak mohl brzy vrátit do Atlanty! Napadlo mě, že se budu modlit: ‚Pane, sežeň mi práci v Atlantě… TEĎ!‘ Věděl jsem, že to může trvat týdny, když jsem ale klikl na webové stránky naší firmy, abych se podíval na svou další destinaci, byla to – Atlanta! Že by modlitba fungovala?
Další den ráno mě vzbudil mobil. Byl to Russ, vedoucí údržby z Atlanty. ‚Cestou do práce jsem viděl tvého psa.‘ Nemohl jsem uvěřit svým uším. Musel jsem se dostat do Atlanty! Ze stanoviště kamionů mě Russ odvezl na místo, kde viděl Dee Dee. Po hodinách hledání jsem se ohlédl přes rameno a ona tam seděla na zápraží domu. Skočila na mě, a když jsem ji zvedal, děkoval jsem: ‚Díky, Bože.‘“
Bible říká: „Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží“ (1. Petrova 5:7). Coldiron dodává: „Kdo ví, co se odehrává v psí mysli? Jedno ale vím – nikdy nejsme sami. Bůh vždy odpovídá na modlitby.“

Začni svůj den s Bohem

„Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána…“ Žalm 5:4

Vypěstuj si zvyk začínat každý den s Bohem. Když to budeš dělat, budeš mít zdroj síly, z něhož můžeš čerpat celý den. Psychologové tvrdí, že potřebuješ asi tři týdny, aby ses seznámil s novým návykem, a další tři týdny, aby sis ho zafixoval. To

Požehnaná naděje

„… a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“    Titovi 2:13

V dnešních dnech rozčarování z některých našich národních vůdců, devalvace našich úspor a ničivých válek vedených současně na různých kontinentech nás podrží důvěra v brzký návrat Krista a naše konečné vítězství. Nedovol, aby si nějaký

Pomoc pro vaše manželství

„Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj.“ Přísloví 18:13

Kdosi řekl: „Vstoupit do manželství je jako koupit si něco, co jsi dlouho obdivoval ve výloze. Líbí se ti to, ale když to přineseš domů, zjistíš, že se to nehodí ke všemu!“ Bible nám dává tři slova, která jsou

Rady týkající se chození

„Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?“ Amos 3:3

Neexistuje žádný dokonalý test, který by uměl předpovědět, jak nakonec schůzka dopadne, je zde ale pět otázek, které by sis měl (měla) vždycky položit: 1) Jaký je můj první dojem z tohoto člověka? S kým se například stýká? Jaké akce má rád? Lže? Krade?