Pokoj bude střežit tvou mysl

„A pokoj Boží … bude střežit vaše srdce i mysl…“ Filipským 4:7

Moudří lidé nikdy nedělají důležitá rozhodnutí ve špatném emočním rozpoložení. Když Elijáš zjistil, že po něm slídí královna Jezábel, byl připraven vzdát se své role proroka a zemřít. Bůh mu proto dal čtyřicet dní odpočinku, modliteb a zotavení, než se

Říkat to tak, jak to je

„Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista.“ Efezským 4:15

Jon Walker říká: „Je těžké se postavit druhému čelem. Snazší je zůstat povrchní nebo pomlouvat jeden druhého, když spolu nesouhlasíme, a při prvním náznaku potíží utéct. Ale Bible říká: ‚Na rty líbá ten, kdo dává správné odpovědi‘ (Přísloví 24:26). Upřímnost

To, co se týká tebe, týká se Boha

„Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘…“ 1. Petrova 5:7

Doug Coldiron napsal: „Jsem řidič kamionu a moje Jack Russell teriérka Dee Dee mi na mých cestách dělá spolujezdce. Před Atlantou jsme si hráli na aportování. Najednou ji něco zaujalo a ona vystřelila do lesa. Chodil jsem po okolí a volal její

Začni svůj den s Bohem

„Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána…“ Žalm 5:4

Vypěstuj si zvyk začínat každý den s Bohem. Když to budeš dělat, budeš mít zdroj síly, z něhož můžeš čerpat celý den. Psychologové tvrdí, že potřebuješ asi tři týdny, aby ses seznámil s novým návykem, a další tři týdny, aby sis ho zafixoval. To

Požehnaná naděje

„… a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“    Titovi 2:13

V dnešních dnech rozčarování z některých našich národních vůdců, devalvace našich úspor a ničivých válek vedených současně na různých kontinentech nás podrží důvěra v brzký návrat Krista a naše konečné vítězství. Nedovol, aby si nějaký