„Pokořte se … aby vás povýšil v ustanovený čas.“ 1. Petrova 5:6

Už ses někdy na někoho díval svrchu kvůli tomu, že nesdílel nebo neměl výhody, které máš v životě ty? Cítíš se v nějakém ohledu nadřazen ostatním? Věříš, že příslušnost k určité denominaci tě řadí do lepší třídy? Možná se díky své vypracované postavě cítíš nadřazen davům s nadváhou. A co když jsi ve své komunitě známý? Myslíš si, že bys měl být na veřejných shromážděních vždy doprovázen na místo v první řadě?
Pokud ano, je čas, abys svůj postoj podřídil Duchu svatému. Ale co se týká elitářství, je tu ještě druhá strana mince. Jestliže máš pochybnosti o sobě samém nebo se snažíš zlepšit svůj obraz v očích druhých, může se stát, že člověka nebo skupinu označíš za elitářské jen proto, že se těší jistým výhodám, které v tobě vyvolávají strach a odcizení. Tak to dělají politici. Kandidát může nařknout svého protivníka z elitářství jen proto, že má přístup k rodinnému bohatství, diplom z prominentní univerzity, vysoké postavení nebo vlivné přátele. V důsledku toho tento oponent obviní druhého, že oslovuje dělníky a neupřímně tvrdí, jak je obyčejný a přízemní.
Jestli máš elitářský postoj, se ve výsledku nepozná podle toho, co děláš, ale podle toho, čemu věříš. Pravdou je, že u druhých je snadné odhalit pýchu, vidět ji u sebe je ale těžké. Proto Petr napsal: „Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas“ (1. Petrova 5:6).