„Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem….“ Lukáš 4:2, B21

Zde je několik praktických Ježíšových rad, jak zvládat pokušení:
1) Tvá pokušení jsou stejná jako ta, jimž čelil on. Ježíš rozumí každé naší slabosti, protože: „… na sobě zakusil všechna pokušení jako my…“ (Židům 4:15). Možná ti připadá, že nikdo nechápe, jak jsou tvá pokušení hrozná. Můžeš mít pravdu, Ježíš to ale chápe. Skutečnost, že „na sobě zakusil všechna pokušení“, znamená, že tam byl, cítil to nutkání a přesně chápe tvou zranitelnost. Když se dostaneš do pokušení, můžeš se k němu obrátit s jistotou, že on jím prošel též a pomůže ti.
2) Pokušení často přichází po duchovním vítězství. Ježíš byl právě pokřtěn, sestoupil na něj Duch svatý a Bůh prohlásil, že má ve svém Synu zalíbení (viz Matouš 3:16-17). A v tu chvíli plnou silou udeřil satan (viz Matouš 4:1-11). Ve vrcholných duchovních okamžicích můžeš ztratit ostražitost a stát se snadným terčem. Pavel říká: „A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl“ (1. Korintským 10:12). Lidé často padnou a shoří, jakmile dosáhnou velkého úspěchu. Například kazatelé mohou být náchylní k pokušení poté, co pronesli skvělé kázání.
3) Pokušení přichází ve chvílích, kdy jsi unavený. Čtyřicet dní bez jídla Ježíše fyzicky vysílilo. Když jsou tvé zdroje vyčerpané, stáváš terčem útoku. Pokud málo spíš, nezdravě jíš, děláš mnoho věcí najednou a žádnou pořádně, necvičíš, máš úzkosti a jsi sklíčený, mohou se otevřít dveře pokušení. Když jsi na dně, hůř se soustředíš, vnímáš tupě, tvá duchovní převaha se snižuje a ty nejsi ve střehu vůči plánům nepřítele. Bible říká: „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil“ (1. Petrova 5:8).