„Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj.“ Přísloví 18:13

Kdosi řekl: „Vstoupit do manželství je jako koupit si něco, co jsi dlouho obdivoval ve výloze. Líbí se ti to, ale když to přineseš domů, zjistíš, že se to nehodí ke všemu!“ Bible nám dává tři slova, která jsou podstatná pro budování šťastného manželství: „… abyste … stejně smýšleli…“ (Římanům 15:5). To znamená, že potřebuješ dělat tři věci:
1) Měj otevřenou mysl. Bible říká: „Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj“ (Přísloví 18:13). Takže nereaguj, dokud tvůj partner nedomluví. A nikdy nebuď ve svém postoji natolik zakořeněný, abys nebyl ochoten zvážit jeho názor. Naslouchání spočívá ve spojení s druhým a v uznání toho, z čeho ten druhý vychází: „… v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu“ (Filipským 2:3-4).
2) Nauč se smát sám sobě. „Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha“ (Přísloví 15:13). Když zažíváš finanční potíže, rodinné problémy, nemoc nebo obyčejné vyčerpání, humor může zmírnit napětí a pomoct ti obnovit perspektivu.
3) Odstraň ze svého slovníku to slovo na „R“. Ačkoli Bůh za určitých okolností rozvod povoluje, nikdy to není jeho ideál. Jak řekl jeden pár, který se vypořádal se svými manželskými potížemi: „Jsme rádi, že jsme to v těžkých letech nevzdali. Vydrželi jsme dost dlouho na to, abychom si uvědomili, že se to časem opravdu může zlepšit“. Když se zavážete na svém vztahu pracovat bez ohledu na to, jak to nakonec dopadne, nikdy nebudete svého úsilí litovat.