„… a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“    Titovi 2:13

V dnešních dnech rozčarování z některých našich národních vůdců, devalvace našich úspor a ničivých válek vedených současně na různých kontinentech nás podrží důvěra v brzký návrat Krista a naše konečné vítězství. Nedovol, aby si nějaký moderátor televizní talk show kvůli zvýšení své sledovanosti pohrával s tvým strachem. Ježíš řekl: „Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde“ (Matouš 24:42). Řečeno jinými slovy: „Buď ve střehu, ale neboj se.“
Admirál James Stockdale strávil osm vyčerpávajících let ve vietnamském zajateckém táboře. Co mu pomohlo vydržet? Řekl: „Nikdy jsem neztratil víru v to, že to jednou skončí. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že se dostanu ven. A nepochyboval jsem ani o tom, že nakonec zvítězím, a toto období se promění ve formující zkušenost mého života, kterou bych zpětně nevyměnil.“ Na otázku: „Byl tam někdo, kdo to nezvládl?“ Stockdale odpověděl: „Tak to je jednoduché. Nezvládli to ti, kdo říkali: ‚Do Vánoc budeme venku.‘ A Vánoce přišly a Vánoce odešly. Pak říkali: ‚Budeme venku do Velikonoc.‘ A Velikonoce přišly a Velikonoce odešly. A pak Den díkůvzdání a pak zase Vánoce. A oni zemřeli na zlomené srdce.“
Odvahu potřebnou k tomu, abychom obstáli mezi dvěma krajními body – současnými problémy a konečným vítězstvím, najdeme v těchto slovech Písma: „… s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle“ (Židům 12:2). Ten, kdo ti dal začátek, ti zaručil i slavný konec.