„Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána…“ Žalm 5:4

Vypěstuj si zvyk začínat každý den s Bohem. Když to budeš dělat, budeš mít zdroj síly, z něhož můžeš čerpat celý den. Psychologové tvrdí, že potřebuješ asi tři týdny, aby ses seznámil s novým návykem, a další tři týdny, aby sis ho zafixoval. To znamená, že se musíš dostat za hranici šesti týdnů. Udělej tedy toto:
1) Dej si rozhodné předsevzetí. Pokud začneš polovičatě, nikdy neuspěješ. Bible říká: „… povzbuzujte se navzájem den co den…“ (Židům 3:13). Pokud ti to pomůže, najdi si někoho, komu budeš vykazatelný. Požádej ho, aby tě povzbuzoval a připomínal ti slib, který jsi dal Bohu.
2) Nikdy nepovoluj výjimku. Zvyk je jako klubko – pokaždé, když ho upustíš, některé z nití se uvolní. Nedovol tedy, aby se ti vloudila myšlenka „jen pro tentokrát“. Každý ústupek oslabuje tvou vůli a způsobuje, že ztrácíš půdu pod nohama.
3) Využij každé příležitosti k procvičování nového návyku. Kdykoli dostaneš sebemenší nutkání číst si Bibli a modlit se, udělej to. Na nic nečekej, využij tento okamžik k posílení zvyku. Když s novým návykem začínáš, není na škodu ho přehánět.
4) Spoléhej na Boží moc. Jsi v duchovním boji a uspět můžeš jen s Boží pomocí. Spoléhej na něj, že ti pomůže rozvíjet návyk ke své slávě. Napiš si následující slova, podepiš se pod ně a měj je neustále před sebou: „Pane, zavazuji se, že každý den začnu s tebou, bez ohledu na to, co to bude stát. A spoléhám na tebe, že mi pomůžeš být důsledný.“ To je modlitba, kterou Bůh jistě vyslyší.