Budování dobrých vztahů

„… pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.“ Filipským 2:3

Pavel napsal: „… v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu“ (Filipským 2:3-4). Pro vybudování dobrých vztahů bys měl dělat těchto

Použij svůj dar od Boha

„… abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo…“ 2. Timoteovi 1:6

Druzí lidé si možná nemyslí, že jsi důležitý, Bůh ale ano. A jeho názor je nejdůležitější. Vzpomínáš na Davida? Než se stal králem, musel překonat dvě překážky. První překážkou byla neschopnost jeho rodiny vidět jeho potenciál. Když prorok Samuel

Domove, sladký domove!

„… zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.“ Žalm 23:6, B21

Některým z nás nepřipadá Boží láska skutečná. Proč? Protože se snažíme vybudovat si domov na této zemi. Ve výsledku zažíváme mnoho starostí a frustrací. Když pochopíš, kde je tvůj pravý domov, smrt pro tebe již nikdy nebude „tečkou“, ale stane

Úžasné pojištění!

„… po všechny dny mého života.“ Žalm 23:6, ČSP

Většina pojišťovacích společností je solidní a spolehlivá. Pomáhají ve většině životních období i problémů. Všechny ale takové nejsou. Některé ve chvíli, kdy vůči nim vzneseš nárok, reagují navýšením pojistného nebo zrušením pojistky. Naproti tomu pojištění, které máš u Boha, je naprosto úžasné. V okamžiku,

Jak projít životními ztrátami (4)

„… čas získávat i čas ztrácet…“ Kazatel 3:6, přel. z angl.

Co dalšího od tebe tvé děti při zármutku potřebují?1) Tvou upřímnost. Potřebují vidět, že také trpíš. Když tě přistihnou, jak pláčeš, a ty jim řekneš: „To nic, všechno je v pořádku,“ uvede je to do zmatku. Buď si budou myslet, že tebe