Zkus si zdřímnout!

„Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek.“ Přísloví 3:24

Bůh nám dal do těla zvláštní spouštěče, abychom věděli, kdy je čas opustit vědomí. A moudří těmto signálům naslouchají. I takoví lidé, jako byli Albert Einstein, Thomas Edison a Winston Churchill, si dopřávali krátké zdřímnutí. To, že ti kolem druhé hodiny

Hledej Boží směr

„Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.“ Přísloví 16:3

Jestli jsi následovníkem Ježíše Krista, tvé směřování by nemělo být určováno lidmi a až následně potvrzeno Bohem, mělo by pocházet od Boha a následně by mělo být potvrzeno lidmi. Bible říká: „Člověk si může lámat hlavu, vhodnou odpověď však dává Hospodin. Člověk

Nauč se ovládat svůj hněv

„Prozíravost brání člověku se hněvat, promíjet vinu je jeho ozdoba.“        Přísloví 19:11, B21

Co se týká hněvu, potřebuješ vědět, že to není psychická porucha. Každý se někdy naštve. A nemusí to nutně být hřích. Je to jako dravá řeka, její síla může být prospěšná i destruktivní. Může se nekontrolovaně uvolnit s negativními dopady,

Radost v nebesích (3)

„A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude…“ Zjevení 21:4

Smrt někdy popisujeme jako „přejití přes Jordán“. To proto, že řeka Jordán se vlévá do Mrtvého moře. Jeden příběh vypráví o starší dámě, křesťance, která umírala. Po většinu života byla kvůli nemoci upoutána na lůžko nebo invalidní vozík. Její

Radost v nebesích (2)

„Změřil i hradbu, a bylo to sto čtyřicet čtyři loket lidskou mírou, kterou použil anděl.“     Zjevení 21:17

Až si příště budeš připadat stísněný v prostoru, přečti tohle: „Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška