„Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal… “ 1. Petrova 4:10

V Bibli čteme: „Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista“ (1. Petrova 4:10-11).
Možná nemáš to štěstí, abys pracoval v zaměstnání, kde můžeš využívat svá obdarování, ale měl by ses ale alespoň ubírat tím směrem. Pavel pracoval jako výrobce stanů, aby mohl financovat svou kazatelskou službu. Pokud víš, že jsi kreativní člověk s nadáním pro design a vizuální umění, a momentálně tě rozčiluje tvá práce v účtárně, možná je na čase, abys přehodnotil své kariérní cíle. Pokud rád řešíš problémy s rozbitým počítačem, ale pracuješ jako cukrář, je čas trochu poodstoupit a přehodnotit situaci. Možná se nemůžeš hned živit tím, co tě baví nejvíce, takže pracuješ ve zcela jiném oboru. To je prozatím v pořádku. Tvůj zrak by ale měl zůstat zaměřen na následování Božího povolání. Mojžíš strávil dvě třetiny života přípravou na svůj skutečný úkol: vyvést lid Izraele do zaslíbené země.
Bůh nezahodí tvé zkušenosti. Zkušenosti získané v práci, kterou nechceš, tě často připraví na úspěch ve vysněném zaměstnání, které pro tebe vybral Bůh. Nepřestávej růst a nepřestávej věřit Bohu. Tehdy, až ti otevře dveře, budeš připraven do nich vstoupit.