„Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.“     Židům 11:6

Zde jsou tři biblické pravdy, které ti pomohou k účinné víře:
1) Věř, že Bůh je. Síla tohoto výroku naznačuje, že jde o mnohem více než o vágní uznání Boží existence. Lidstvo vyznává spoustu bohů, Bůh Bible ale není jedním z nich, dokonce není ani nejlepším z nich. On je jediný pravý Bůh! A Písmo říká, že je jedinečný, opravdový, trvale přítomný a aktivní.
2) Věř, že Bůh má moc. Když se k Ježíši přiblížili dva slepci a prosili o uzdravení, zeptal se jich: „‚Věříte, že to mohu učinit?‘ Odpověděli mu: ‚Ano, Pane‘ Tu se dotkl jejich očí a řekl: ‚Podle vaší víry se vám staň‘“ (Matouš 9:28-29). A oni okamžitě prohlédli. Ježíš věděl, že je může uzdravit, chtěl ale, aby oni věděli, že je schopen to učinit. Pokud nevěříš, že Bůh má moc naplnit tvé potřeby, nemáš o co opřít svou důvěru a modlitby.
3) Věř, že Bůh je ochotný. Když už víš, že Bůh je mocný, musíš učinit krok víry. Malomocný se přiblížil k Ježíši a řekl: „‚Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.‘ On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: ‚Chci, buď čist.‘ A hned byl očištěn od svého malomocenství“ (Matouš 8:2-3). Chce Bůh? Zamysli se nad jeho výrokem: Je to on, a ne my, kdo je označen jako ten, kdo „se odměňuje těm, kdo ho hledají“ (viz Židům 11:6). To nedává místo pochybám. Bůh dnes není jen mocný, on je i ochotný naplnit tvé potřeby.