„Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem.“ Koloským 3:23, B21

Pokud bys byl zodpovědný za najímání zaměstnanců, koho bys hledal? Lidi zručné, odhodlané, pečlivé, spolehlivé, trpělivé, laskavé a stálé! Ježíš řekl: „Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké…“ (Lukáš 16:10). Život se skládá z mnoha malých věcí, takže pokud nejsi věrný v malých věcech, nejsi věrný po většinu svého života.
Máš v práci svou „hromádku viny“? To je ta halda papírů, ke kterým ses ještě nedostal. Součástí věrnosti je i to, jak s tou hromadou naložíš. Možná pro tebe mnoho neznamená, že ti někdo napsal e-mail nebo dopis, ten člověk ale čeká na odpověď. Možná, že na tebe spoléhá. Jak zvládáš malé věci v životě? Ježíš řekl: „Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří?“ (Lukáš 16:12). Pokud bys vlastnil firmu, kde pracuješ, dělal by sis všechny ty přestávky na kávu nebo cigaretu? Zaplatil bys za půjčení toho auta, které jsi tento týden zneužíval pro své účely? To, jak spravuješ věci, které nejsou tvoje, je zkouškou tvé věrnosti Bohu. Vidíš, jak je to moudré?
Věrnost je důležitá v každé oblasti tvého života. Bůh říká, že budeš za svou věrnost odměněn, proto tedy pracuj, jak nejlépe umíš. „Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem“ (Koloským 3:23, B21). Jako následovník Ježíše Krista bys měl mít pověst toho nejspolehlivějšího pracovníka. Proč? Protože víš, kdo je tvůj skutečný šéf!