„Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“    Lukáš 5:5

Říkáš si, jak je to s tím veršem z Galatským 6:7, který slibuje, že co zaseješ to také sklidíš? Snažil ses, jak nejlépe umíš? Důvěřoval jsi, obětoval ses, dělal jsi správné věci, a přesto jsi nic nesklidil? Ať už je to nedostatek sklizeného ovoce v oblasti peněz, práce, manželství, dětí nebo služby, je to demotivující, a někdy máš chuť se vším skončit. Učedníci byli zkušenými rybáři. Teď ale lovili celou noc, a přesto nic nechytili. Proto byli zklamaní. A v té chvíli se objevil Ježíš! Když si mysleli, že už není nic více, co by mohli udělat, vstoupil do jejich lodi.
Dnes Ježíš jedná stejně. Dokud si myslíš, že situaci zvládneš sám, ví, že to budeš pořád zkoušet. Takže čeká, až vyčerpáš své zdroje a uznáš, že už nemáš další možnost. Poté zasáhne: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“ (Lukáš 5:4). Petr odpověděl: „Už jsme to zkoušeli, ale ryby prostě neberou.“ Možná, že si Petr pomyslel: Pane, ty jsi skvělý kazatel, já jsem ale profesionální rybář. Kdyby tu byly ryby, něco bychom chytili! Ježíš ale řekl: „Tentokrát to zkuste po mém!“ Petr odpověděl: „Mistře, … na tvé slovo spustím sítě“ (Lukáš 5:5). Tehdy se stal zázrak. Ať už si Petr myslel cokoli a cítil se jakkoli, stejně Ježíše poslechl.
To je okamžik, kdy se začne situace měnit, i ve tvém případě. Když jsi bezradný, bezmocný a myslíš si, že není cesta ven, prostě se ztiš a poslouchej. Ježíš ti řekne, co máš dělat. A když to udělá, i když třeba budeš mít otázky, řekni: „Mistře, protože to říkáš ty, poslechnu tě.“ Pak se připrav na výsledek, který může dát jenom Bůh.