„Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe…“ Žalm 55:23

Když zažíváš těžké časy, budeš automaticky dělat jednu z následujících dvou věcí:
1) Budeš víc důvěřovat Bohu, protože už jsi zažil jeho věrnost.
2) Začneš si dělat starosti, přemýšlet a neustále mluvit o tom, co by bylo, kdyby. A takových „co by kdyby“ je mnoho, protože budoucnost neleží ve tvých, ale v Božích rukou.
Je možné, že se ti něco zdá mnohem větší, než to ve skutečnosti je. To je podstata obav. Je to jako sněhová koule, na začátku je malá, ale jak ji v mysli převaluješ stále dokola, stává se větší a větší, až tě nakonec může i zavalit. Jak na ni odpovědět? „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej“ (Přísloví 3:5). Naplň své srdce Božím slovem. A pak si vypěstuj zvyk, že to, co máš v srdci, je pro tebe skutečnější než to, co vidíš kolem, co si myslíš nebo cítíš. Můžeš se rozhodnout přemýšlet více o tom, co může udělat Bůh, než o tom, co ty nedokážeš. Když zůstaneš posedlý těžkostí své situace, skončíš v zoufalství. Jinými slovy, budeš se cítit jako v pasti. Když se to stane, je snadné podlehnout panice a chovat se iracionálně, což problém ještě zhorší. Místo toho raději poslechni slova Písma: „Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil“ (Žalm 55:23). Slovo „postarat se“ znamená posílit, podpořit, podepřít. Možná tě Bůh ze tvé situace nevyvede okamžitě, jeho starostlivá milost tě ale přes ni provede. Takže odevzdej Bohu svou starost ještě dnes.