Kristus znovu přichází!

„Den Páně přijde jako přichází zloděj.“ 2. Petrova 3:10

Nedovol, aby ses kvůli těm, kdo „stanovují data“, stal cynickým ohledně brzkého příchodu Krista. Poté, co zakladatel jedné z hlavních církevních denominací v tisku předpověděl datum Kristova druhého příchodu, jeho následovníci čelili ostudě, když museli veřejně přiznat, že se mýlili. Vzpomínáš si na „problém

Začni se učit Písmo nazpaměť

„Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo…“ Koloským 3:16

Než vznikl psaný jazyk, jediným způsobem, jak se něco naučit, bylo zapamatovat si to. V dnešní době si pod „zapamatovat si“ představujeme „učit se nazpaměť“, jenže to málokoho láká. Učením se nazpaměť však nikdy nezhloupneš, právě naopak! Jestli si do paměti uložíš krásná slova,

Změň svá očekávání

„To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás…“ Jan 15:11

Proč Ježíš řekl: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15:11)? Protože pokud to dovolíš, stres tě připraví o radost a uvrhne tě do života plného depresí, nudy a nespokojenosti. Přiznejme

„Služebníci“ na celý život

„Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola…“ Římanům 1:1

Slovo „služebník“ není v Bibli jen podstatné jméno (označující osobu, místo nebo věc). Je to také sloveso (slovo pro činnost). Je to to, co děláš, ne to, za co se vydáváš. V Písmu je slovem „služebník“ někdy označován otrok třetí úrovně, který byl připoután

Pěstuj vztah se svými dětmi

„Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“ Žalm 127:1

Jak bys popsal svůj vztah se svými dětmi? Napjatý? Vzrušující? Srdcervoucí? Příjemný? Pokud chceš získat pravdivý pohled, požádej je, aby popsaly své pocity z tebe a svého domova. Ale pozor! To, co řeknou, se ti nemusí líbit. To, že jste křesťanská rodina, vás nemusí