„… jsi v očích mých tak drahý, vzácný…“ Izajáš 43:4

Šel jsi někdy na bleší trh s nadějí, že uděláš výhodný nákup? Nezkušenému oku tam připadá skoro všechno jako odpad. Některé předměty možná na něčí půdě dokonce nachytaly prach a plíseň. Cvičené oko však vidí skryté poklady, věci, které stačí jen vyčistit, vyleštit a zrestaurovat, aby se opět staly hodnotnými. To dělá Bůh s námi. Satan ti možná říká, že jsi bezcenný, Bůh ale hledí do tvého nitra a vidí skrytý poklad.
Když se Ježíš stane Pánem tvého života, pomůže ti překonat tvou minulost, odolat pokušení, zvítězit nad špatnými návyky, povznést se nad omezení, která sis sám stanovil, a uvědomit si, že v Božích očích máš velkou cenu. Začneš opravdu věřit tomu, co řekl: „… jsi v očích mých tak drahý, vzácný…“ (Izajáš 43:4).
Jeden muž navštívil psychiatra. Ten mu řekl: „Diagnostikoval jsem váš problém. Je to nízké sebevědomí, to je u ztroskotanců velmi časté!“ Můžeme se nad tím usmát, pravdou ale je, že když se stále shazuješ, přitahuje tě to k lidem, kteří dělají totéž. Jakmile si ale začneš uvědomovat hodnotu, kterou ti dal Bůh, mění se celý tvůj pohled na věc. S Bohem nemůžeš prohrát. I když klopýtneš, on ti pomůže vstát, stát se silnějším a moudřejším a postupovat dál k vítězství. Když na sebe nahlížíš jako na někoho, kdo dělá jenom chyby a selhává, díváš se do špatného zrcadla. Jakmile se začneš vidět v zrcadle Božího slova, uvidíš někoho, kdo se den za dnem mění do Ježíšovy podoby (viz 2. Korintským 3:18). Právě tak tě vidí Bůh.