„Výše částky závisí na tom, kolik jste s Boží pomocí vydělali.“        1. Korintským 16:2, přel. z angl.

Ježíš řekl: „Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství?“ (Lukáš 16:11). Jinak řečeno, jestli nejsi Bohu věrný v oblasti svých financí, nesvě?? ti ??dn? v?t?? po?ehn?n?. Co znamen?ří ti žádná větší požehnání. Co znamená být věrný v oblasti financí? Pavel napsal: „Každý první den v týdnu si dejte něco stranou z týdenního výdělku a použijte to pro sbírku. Výše částky závisí na tom, kolik jste s Boží pomocí vydělali“ (1. Korintským 16:2, přel. z angl.). Z toho vyplývají tři věci:
1) Pravidelné dávání. Všimni si slov „každý první den v týdnu“. Jde o systematické dávání, ne jen o občasné. Nejde o to, že by sis řekl: „Dnes se cítím dobře, tak dám Pánu.“ Kdybys tohle zkoušel na banku, která ti poskytla hypotéku, přišel bys o dům! Pán od tebe neočekává dávání, jak a kdy se ti zachce. Chce závazek. Chce, abys poslouchal Boží slovo.
2) Plánované dávání. „Dejte si něco stranou z týdenního výdělku.“ Pokud žiješ v manželství, poraďte se s partnerem a dohodněte se, kolik podle vás Pán chce, abyste každý týden dávali. Pokud si to nenaplánujete, nebudete dávat pravidelně.
3) Proporcionální dávání. „Výše částky závisí na tom, kolik jste s Boží pomocí vydělali.“ Minimálně by to měl být desátek, výchozí částka. Pokud ti Bůh v oblasti financí žehná, měl bys dávat více než desetinu. Jinými slovy – měl bys Bohu vracet určité procento z toho, co ti umožňuje vydělat. Když to budeš dělat, slibuje, že na tebe vyleje nezměrné požehnání (viz Malachiáš 3:10; 2. Korintským 9:6-10).