„… všichni mě opustili.“ 2. Timoteovi 4:16

Jaký je správný způsob, jak se vypořádat s osamělostí?
1) Nauč se být sám, aniž by ses cítil osamělý. Ježíš často opouštěl zástup, aby byl v modlitbě sám se svým Otcem. Proč? Protože věděl, že samota je nezbytná pro duchovní růst. Vracel se z takových chvil osobně obohacen a lépe vybaven pro zvládání životních výzev. V Bibli čteme také příběh Jákoba: „Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka“ (1. Mojžíšova 32:25). Z času stráveného o samotě s Bohem vzešel člověk s novým jménem, novou přirozeností, novou cestou a novou budoucností. A navíc, když lidé vidí, že si dokážeš vychutnat své oblíbené jídlo, film nebo jinou činnost o samotě, přitahuje je tvá síla, nezávislost a sebedůvěra.
2) Odmítni myšlenku, že bez určité osoby ve svém životě nemůžeš žít. Jedinou osobou, kterou musíš mít, je Bůh, a on slíbil, že s tebou zůstane navždy (viz Židům 13:5). Po úmrtí milovaného člověka často propadáme depresi, protože jsme si nebudovali žádný život mimo vztahu s ním. Nikdy ale není pozdě začít. Bůh ti pomůže. Pavel napsal: „Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá! Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia, a slyšeli je všichni pohané…“ (2. Timoteovi 4:16-17). Bůh ti pomůže oplakat tvou ztrátu, překonat ji a jít dál za tím, co má pro tebe připravené.