„Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ Jan 10:10

Tvé plíce potřebují kyslík, aby mohly prospívat. Aby mohlo prospívat tvé tělo, potřebuješ jídlo. A má-li prospívat tvá duše, potřebuješ radost. Jak poznáš, že někomu chybí radost? Podle toho, jak vypadá a jak mluví.
Jeden biblický učitel říká: „Když jsem začal chápat desátý verš desáté kapitoly Janova evangelia, uvědomil jsem si, že mě nepřítel oklamal, abych si myslel, že radovat se z věcí není důležité. Začal jsem, samozřejmě falešně, věřit, že když se bavím, je něco špatně. Že asi nepracuji dost tvrdě! Nikdy jsem neviděl svého otce užívat si život, a zdálo se mi, že ho rozčiluje, když to dělali druzí. Takže jsem prostě vyrůstal s pocitem, že na tom musí být něco v špatného. Vzpomínám si, že když jsem se smál nahlas, říkali mi, ať jsem zticha. Madame Guyonová, spisovatelka ze sedmnáctého století, řekla, že nejvyšší výzvou pro každé Boží dítě je radovat se v Bohu. Vzpomínám si, jak těžké břemeno ze mě spadlo, když jsem to poprvé četl. Tak usilovně jsem pracoval, abych se Bohu zalíbil, že mě vůbec nenapadlo, že bych se mohl prostě radovat v něm. Nikdy jsem o něčem takovém neslyšel! Byl jsem více než dvacet let oddaným členem církve, než jsem se dozvěděl, že Bůh chce, abych se radoval z něj a ze života, který mi dal.“
Dokážeš se s tím ztotožnit? Pokud ano, je čas, abys ve svém životě udělal nějaké změny. Dej si pauzu bez pocitu viny. Když budeš odpočatý a svěží, budeš mnohem výkonnější. Odpočinek není „neduchovní“, je důležité zachovat si rovnováhu. Žijeme v uhoněné, vystresované společnosti, ty se ale můžeš změnit. Pokud se tak rozhodneš, můžeš zažívat radost.