„Naše svědomí nám dosvědčuje…“ 2. Korintským 1:12

Oswald Chambers v knize To nejlepší pro jeho slávu píše: „Svědomí je schopnost ve mně pojící se s nejvyšším standardem, který znám. Neustále mi připomíná, co tento standard vyžaduje. Pokud mám ve zvyku mít neustále před sebou Boží měřítko, svědomí mě vždy nasměruje k dokonalému Božímu zákonu a naznačí mi, co bych měl dělat. Otázkou je, zda poslechnu. Bůh nás vždy poučuje až do nejmenšího detailu. Nemluví hromovým hlasem. Jeho hlas je tak jemný, že ho snadno přeslechneme. A jediné, co udržuje naše svědomí vůči němu citlivým, je zvyk být otevřený Bohu uvnitř. Když začínáš diskutovat se svým svědomím, okamžitě přestaň. Neptej se: ‚Proč to nemohu dělat?‘ To jsi na špatné cestě. Jakmile promluví tvé svědomí, nepřichází diskuse do úvahy. Ať už je to cokoli, nech to být a postarej se, aby sis udržel čistý vnitřní zrak.“
Pavel napsal: „Naše svědomí nám dosvědčuje, že jsme v tomto světě a zvláště vůči vám žili ve svatosti a ryzosti před Bohem a nespoléhali na světskou moudrost, nýbrž na milost Boží“ (2. Korintským 1:12).
Co když ale Bible nenabízí konkrétní odpověď na tvou otázku a ty se ptáš: „Měl bych, nebo bych neměl?“ Zde je tvůj zlatý standard: „… jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu; oč bychom ho žádali, dostáváme od něho…“ (1. Janova 3:21-22). Napadá tě nějaký důležitější důvod, proč si zachovat čisté svědomí?