Jak přemoct svou nesmělost

„Člověk, který má přátele, musí mít sám přátelský postoj.“ Přísloví 18:24, přel. z angl.

K překonání nesmělosti neexistují žádné zkratky, budeš muset pracovat na tom, aby ses s lidmi cítil dobře. Ale můžeš to zvládnout! Zde je několik spolehlivých strategií, které ti pomohou získat si přátele:
1) Nepopírej skutečnost, že jsi nesmělý. Čím více ale o tom budeš mluvit, tím více tě to bude ovládat. „Ovocem svých úst si každý naplní břicho, úrodou vlastních rtů se každý nasytí. … kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce“ (Přísloví 18:20-21, B21). Proč si své cíle a vztahy kazit něčím tak škodlivým? „Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy“ (2.Timoteovi 1:7). Strach je duch, a ty se musíš naučit ho vymítat! Že sám sebe označuješ jako „nesmělého“, ještě není důvod, aby ses vyhýbal možnostem nad svým strachem zvítězit. Když se tomu vyhýbáš, jenom jej posiluješ.  2) Věnuj se nějaké činnosti, která tě opravdu baví, abys měl téma, o němž si s lidmi budeš moct povídat se skutečným zaujetím a nadšením.  3) Přestaň si všímat svého bušícího srdce, chvějícího se hlasu, pocení, žaludeční neurózy a jiných příznaků úzkosti – na to se neumírá. Usmívej se! Úsměv je nakažlivý a životně důležitý, abys ukázal, že nejsi nepřístupný.  4) Požádej lidi, aby mluvili o svém oblíbeném tématu – o sobě. Pak doopravdy naslouchej a reaguj na jejich odpovědi, aniž by ses trápil přemýšlením, na co se zeptáš příště.
Měj na paměti, že sice můžeš ovlivnit, co si o tobě budou lidé myslet, nemůžeš to ale kontrolovat. Tak přestaň myslet na to, jak tě posuzují a zda tě podporují! Rozjímej nad slovy z listu Filipským 4:6-9. „A Bůh pokoje bude s vámi (s tebou)“ (Filipským 4:9).

Bůh má vše pod kontrolou, důvěřuj mu!

„Moje očekávání se upíná jen k tobě.“ Žalm 39:8

V životě to málokdy chodí přesně tak, jak doufáme nebo si představujeme. Když Jób přišel o všechno, řekl: „Copak mám sílu, abych to vydržel? Copak mě ještě něco čeká v životě? … Copak si mohu nějak pomoci? Teď, když mě úspěch opustil?“ (Jób 6:11-13,

Musíš převzít odpovědnost za svůj život

„Každý bude odpovídat sám za sebe.“ Galatským 6:5

Jestli chceš do vztahu pozitivně přispívat, je velmi důležité, abys přejímal odpovědnost za sebe, své myšlenky a své činy. Někdy však zacházíme příliš daleko a přebíráme nezdravou odpovědnost za jiné, což následně používáme jako výmluvu, proč neneseme odpovědnost za sebe a své vlastní okolnosti. Například

Uznej svou chybu

„Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar…“ Přísloví 28:13

Chyby patří k životu. Úspěšní lidé své chyby uznávají, učí se z nich a pracují na jejich nápravě. Studie provedená se sto pěti vedoucími pracovníky pomohla identifikovat některé společné charakteristiky úspěšných lidí. Jeden postřeh byl ale zvláště užitečný – úspěšní lidé přiznávají své chyby

Co se ve škole nenaučíš

„Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí…“ Přísloví 31:28

Kde se děti naučí vážit si svých matek? Kdo dá jejich mladé mysli příklad, aby v mamince viděly nejmilovanějšího a nejúctyhodnějšího člena rodiny, a nejen „šéfkuchařku a umývačku nádobí“? Ve škole se děti učí dovednostem potřebným pro úspěch v zaměstnání,