Pozvedni štít víry

„… vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého.“Efezským 6:16, B21

Všimni si, čím po tobě satan střílí: „ohnivými šípy“! Ví, že pokud se mu podaří v tobě zapálit oheň starostí a úzkosti, může tě odzbrojit a porazit. Také si všimni, co ti Bůh dal k ochraně:

Jak přemoct svou nesmělost

„Člověk, který má přátele, musí mít sám přátelský postoj.“ Přísloví 18:24, přel. z angl.

K překonání nesmělosti neexistují žádné zkratky, budeš muset pracovat na tom, aby ses s lidmi cítil dobře. Ale můžeš to zvládnout! Zde je několik spolehlivých strategií, které ti pomohou získat si přátele:1) Nepopírej skutečnost, že jsi nesmělý. Čím

Bůh má vše pod kontrolou, důvěřuj mu!

„Moje očekávání se upíná jen k tobě.“ Žalm 39:8

V životě to málokdy chodí přesně tak, jak doufáme nebo si představujeme. Když Jób přišel o všechno, řekl: „Copak mám sílu, abych to vydržel? Copak mě ještě něco čeká v životě? … Copak si mohu nějak pomoci? Teď, když mě úspěch opustil?“ (Jób 6:11-13,

Musíš převzít odpovědnost za svůj život

„Každý bude odpovídat sám za sebe.“ Galatským 6:5

Jestli chceš do vztahu pozitivně přispívat, je velmi důležité, abys přejímal odpovědnost za sebe, své myšlenky a své činy. Někdy však zacházíme příliš daleko a přebíráme nezdravou odpovědnost za jiné, což následně používáme jako výmluvu, proč neneseme odpovědnost za sebe a své vlastní okolnosti. Například

Uznej svou chybu

„Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar…“ Přísloví 28:13

Chyby patří k životu. Úspěšní lidé své chyby uznávají, učí se z nich a pracují na jejich nápravě. Studie provedená se sto pěti vedoucími pracovníky pomohla identifikovat některé společné charakteristiky úspěšných lidí. Jeden postřeh byl ale zvláště užitečný – úspěšní lidé přiznávají své chyby