Co se ve škole nenaučíš

„Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí…“ Přísloví 31:28

Kde se děti naučí vážit si svých matek? Kdo dá jejich mladé mysli příklad, aby v mamince viděly nejmilovanějšího a nejúctyhodnějšího člena rodiny, a nejen „šéfkuchařku a umývačku nádobí“? Ve škole se děti učí dovednostem potřebným pro úspěch v zaměstnání,

Když je čas, aby odešly

„Jako orel dává do pohybu své hnízdo… Hospodin sám ho vedl…“5. Mojžíšova 32:11-12, ČSP

Traduje se, byť to není pravda, že orli se učí létat tak, že je rodič vystrčí z hnízda. A že kdyby to bylo jen na nich, nikdy by se z pohodlí domova nehnuli. Tímto chováním by však neobjevili

Přemýšlet mimo „náboženskou bublinu“ (2)

„Nepřišel jsem proměnit lidi, kteří se považují za dobré, ale ty, kdo znají svou špatnost.“Marek 2:17, Slovo na cestu

Je rozdíl mezi láskou k nevěřícím a láskou k jejich způsobu života. Pavel řekl: „Mojí snahou bylo přiblížit se ke všem na jejich vlastní úrovni, abych alespoň některé zachránil“ (1. Korintským 9:22, Slovo

Přemýšlet mimo „náboženskou bublinu“ (1)

„Mně jde především o milosrdenství, ne o náboženství … zvát bezdomovce, ne lidi zhýčkané domovem.“Matouš 9:13, přel. z angl.

Spisovatelka Nicole Uniceová napsala: „Lidé podezírají křesťany z následujících postojů: ‚Soudí mne. Jsou lepší než já. Neuznávají mne. Nezapadám do jejich náboženství. Všichni jsou vážní a není s nimi legrace.‘ Ježíš se

Mé každodenní vyznání víry (2)

„Požehnán buď Hospodin, jenž nás denně plní dobrodiním.“ Žalm 68:20, přel. z angl.

Když do svého života promlouváš slova víry založená na Písmu, podle Ježíšových slov „budeš mít“, za co se modlíš (viz Marek 11:23). David označuje Boží požehnání za „dobrodiní“ a říká, že nás Bůh „denně plní dobrodiním“. Všimni si pozorně slova