„… na povídavé rty přijde záhuba.“ Přísloví 13:3, B21

Všichni bychom si měli vtisknout do paměti tento parafrázovaný biblický verš: „Co víš, nech si pro sebe, a budeš v bezpečí; mluv příliš, a budeš vyřízený“ (Přísloví13:3, přel. z angl.). Stručně řečeno, tvá tendence mluvit bez přemýšlení tě bude neustále přivádět do problémů.
Jeden příběh vypráví o prodejci vysavačů, jemuž přidělili odlehlou venkovskou oblast. První den v práci chodil od farmy k farmě a pokoušel se prodat nějaký vysavač. Když došel k jedné farmě, zaklepal a farmářova žena mu otevřela s otázkou, co si přeje. Aniž by požádal o dovolení, prošel kolem ní přímo do kuchyně a řekl: „Prodávám vysavače!“ Šokovaná žena odpověděla: „Počkejte chvíli!“ On ale řekl: „Madam, než něco řeknete, chci vám něco ukázat.“ Pak sáhl do svého vaku, vyndal kbelík prachu a rozházel ho po kuchyňské podlaze. „Pokud můj vysavač všechnu tu špínu nespolyká,“ chvástal se, „tak ji sním sám!“ Podívala se na něj a řekla: „Tak to abyste se do toho rovnou pustil, protože my tu nemáme elektřinu!“
Jak často jsme nuceni jíst slova, která lehkomyslně házíme na podlahu každodenního života! Buď opatrný. Ježíš řekl, že jednou budeme skládat účty z každého planého slova, které proneseme (viz Matouš 12:36). Neznámý básník napsal: „Pečlivě svá slova hlídej, hleď lahodnost jim dát! Vždyť nemůžeš předem vědět, kdy sám je budeš polykat.“ Pokud tedy nechceš jíst svá slova, dobře se zamysli, než promluvíš.