„Zaseli vítr, sklidí bouři.“ Ozeáš 8:7

Jak z dítěte vychováš mladistvého delikventa? Podle jednoho křesťanského vedoucího takto:
1) Už od nejútlejšího věku mu dávej, co si zamane. Tak si bude myslet, že svět je povinen se o něj postarat.  2) Když pochytí nadávky a hrubé vtipy, reaguj smíchem a povzbuzováním. Jak poroste, bude si osvojovat stále „lepší“ výrazy, které tě budou šokovat.  3) Nikdy mu nedávej žádné duchovní vyučování! Počkej s tím, až mu bude osmnáct, pak ať se rozhodne samo.  4) Vyhýbej se používání slova „špatné“. Mohl bys v něm pocit viny. Později, až ho zavřou za krádež auta, tak si bude určitě myslet, že společnost je proti němu a pronásleduje ho.  5) Vždycky po něm uklízej – knihy, boty i oblečení. Dělej všechno za něho, ať si zvykne házet veškerou odpovědnost na jiné.  6) Dovol mu číst všechno, co mu přijde pod ruku, nevšímej si, na co se dívá na internetu nebo v televizi. Servíruj mu na sterilizovaném stříbře, ale nech ho, ať si jeho mysl pochutnává na odpadcích.  7) Často se před ním hádejte. Nebude se pak moc divit, když se jeho domov později rozpadne.  8) Uspokoj každou jeho choutku, ať se týká jídla, pití nebo pohodlí. Jakoukoli žádost smyslů je nutno ukojit, odepření by mohlo vést ke škodlivým frustracím.  9) Dávej mu tolik peněz, kolik se mu zachce. Nenuť ho, aby si na své potřeby vydělalo. Proč by mělo mít život těžký jako kdysi ty?  10) Zastávej se ho před sousedy, učiteli i policisty. Vždyť jsou všichni proti němu!  11) Až se dostane do skutečných problémů, vymysli si pro sebe omluvu: Nikdy jsem s ním nic nesvedl. Je to prostě dračí símě.  12) Připrav se na život plný smutku.