„… budete mi svědky…“ Skutky 1:8

Trenér Vince Lombardi vedl fotbalové mužstvo Green Bay Packers od vítězství k vítězství. Jednoho dne však prohráli s týmem, který měli snadno porazit. Lombardi proto svolal své mužstvo, sáhl do tašky, vytáhl fotbalový míč a se svým nenapodobitelným úsměvem řekl: „Pánové, tohle je fotbal!“ Jinými slovy – je načase vrátit se k základům.
Ježíš je „trenérem“ našeho spasení (viz Židům 2:10), a než odešel zpátky do nebe, dal nám plán hry: „… dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země“ (Skutky 1:8). Vzhledem k tomu, že poslední slova umírajícího patří k jeho nejdůležitějším, vede nás to k otázce: Komu to Ježíš říkal? Tobě! „Budeš mi svědkem.“
Dnes jsou kolem nás lidé, kteří nikdy nepřijdou do církve. Jedinou šancí, jak mohou uslyšet evangelium, pro ně je slyšet ho od tebe, ze tvých úst a svědectví tvého života. O jaké „síle“ to Ježíš mluvil? Řecký výraz po „sílu“ je dynamis, což nás navádí ke slovu dynamit. Dynamit je výbušná síla, která při správném použití dokáže odstranit jakoukoli překážku na cestě vpřed! Možná si myslíš, že když nemáš žádné teologické vzdělání, nemáš kvalifikaci pro sdílení evangelia. Bůh ale nepovolává kvalifikované. On kvalifikuje povolané tím, že je naplňuje svým Duchem a používá je, aby zasáhli zraněný svět. A dnes k tomu povolává tebe.