„Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar…“ Přísloví 28:13

Chyby patří k životu. Úspěšní lidé své chyby uznávají, učí se z nich a pracují na jejich nápravě. Studie provedená se sto pěti vedoucími pracovníky pomohla identifikovat některé společné charakteristiky úspěšných lidí. Jeden postřeh byl ale zvláště užitečný – úspěšní lidé přiznávají své chyby a přijímají důsledky, místo aby obviňovali ostatní. Nikdo nemáme rádi, když musíme nést následky svých činů. Pokud se nám něco nedaří, máme přirozenou tendenci hledat někoho, na koho bychom vše svedli. Máme to v sobě zakódováno. Když se Bůh v zahradě Eden zeptal Adama, co to udělal, Adam obvinil Evu. A když se zeptal Evy, obvinila ďábla.
Až příště něco pokazíš, zamysli se nad tím, kdo je doopravdy vinen. Snaž se na situaci hledět objektivně, aby ses z ní mohl poučit a příště to udělat lépe. Kdosi řekl, že čím dříve selžeš, tím více času budeš mít na nápravu. Polož sám sobě otázky: „Co jsem se naučil? Jak mohu tento neúspěch proměnit v úspěch? Kde jsem uspěl kromě toho neúspěchu?“ Lidé, kteří ze svých chyb obviňují druhé, se jich nikdy nezbaví, jenom se pohybují od jednoho problému ke druhému. Aby ses mohl dostat na vrchol svého potenciálu, musíš se neustále zdokonalovat, a to se ti nepodaří, pokud nepřevezmeš odpovědnost a nepoučíš se ze svých chyb.
Problémy budeš mít v životě vždycky. Otázkou ale je, zda zůstaneš dole a budeš se utápět v porážce, nebo se postavíš na nohy a rozhodneš se bojovat dál? Henry Ford řekl: „Neúspěch je prostě příležitost začít znovu, tentokrát inteligentněji.“ Žij tedy podle biblické zásady: „Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane…“ (Přísloví 24:16).