„Moje očekávání se upíná jen k tobě.“ Žalm 39:8

V životě to málokdy chodí přesně tak, jak doufáme nebo si představujeme. Když Jób přišel o všechno, řekl: „Copak mám sílu, abych to vydržel? Copak mě ještě něco čeká v životě? … Copak si mohu nějak pomoci? Teď, když mě úspěch opustil?“ (Jób 6:11-13, B21). Přesto nakonec dostal zpět dvojnásobek toho, co ztratil. Avšak zkušenosti a protivenství, jimiž prošel, hluboce proměnily jeho postoj k Bohu: „Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. … Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem“ (Jób 42:2-5).
Co Jób zjistil? Že Bůh je svrchovaný! On není náš služebník, to my jsme jeho služebníci. My musíme poslouchat jeho Slovo, abychom mohli chodit v jeho požehnání. Nicméně konečný výsledek všech věcí je v jeho rukou, nikoli v našich. Mnozí z nás mají problém s kontrolou. Chceme mít kontrolu nejen nad svou situací, ale i nad svými cíli, plány, vztahy a vším, co se nás týká. Takové snahy jsou často známkou podvědomé touhy být nezávislý na Bohu, být pánem svého osudu. Někdy je to důsledek toho, že jsme vyrůstali v chaotickém prostředí a rozhodli jsme se, že už nikdy nechceme opakovat zkušenosti svého dřívějšího života.
Možná máš pocit, že díky svému vzdělání nebo finančním či jiným úspěchům máš život pod kontrolou. Jenže to není pravda. To Bůh ti umožnil toho všeho dosáhnout. Pavel napsal: „Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval – nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou“ (1. Korintským 15:10). Bůh má vše pod kontrolou, důvěřuj mu!