„Člověk, který má přátele, musí mít sám přátelský postoj.“ Přísloví 18:24, přel. z angl.

K překonání nesmělosti neexistují žádné zkratky, budeš muset pracovat na tom, aby ses s lidmi cítil dobře. Ale můžeš to zvládnout! Zde je několik spolehlivých strategií, které ti pomohou získat si přátele:
1) Nepopírej skutečnost, že jsi nesmělý. Čím více ale o tom budeš mluvit, tím více tě to bude ovládat. „Ovocem svých úst si každý naplní břicho, úrodou vlastních rtů se každý nasytí. … kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce“ (Přísloví 18:20-21, B21). Proč si své cíle a vztahy kazit něčím tak škodlivým? „Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy“ (2.Timoteovi 1:7). Strach je duch, a ty se musíš naučit ho vymítat! Že sám sebe označuješ jako „nesmělého“, ještě není důvod, aby ses vyhýbal možnostem nad svým strachem zvítězit. Když se tomu vyhýbáš, jenom jej posiluješ.  2) Věnuj se nějaké činnosti, která tě opravdu baví, abys měl téma, o němž si s lidmi budeš moct povídat se skutečným zaujetím a nadšením.  3) Přestaň si všímat svého bušícího srdce, chvějícího se hlasu, pocení, žaludeční neurózy a jiných příznaků úzkosti – na to se neumírá. Usmívej se! Úsměv je nakažlivý a životně důležitý, abys ukázal, že nejsi nepřístupný.  4) Požádej lidi, aby mluvili o svém oblíbeném tématu – o sobě. Pak doopravdy naslouchej a reaguj na jejich odpovědi, aniž by ses trápil přemýšlením, na co se zeptáš příště.
Měj na paměti, že sice můžeš ovlivnit, co si o tobě budou lidé myslet, nemůžeš to ale kontrolovat. Tak přestaň myslet na to, jak tě posuzují a zda tě podporují! Rozjímej nad slovy z listu Filipským 4:6-9. „A Bůh pokoje bude s vámi (s tebou)“ (Filipským 4:9).