„… vítr vál proti nám.“ Skutky 27:4

Když se rozhodneš dělat něco pro Boha, nepřítel se postará, abys narazil na „protivětry“. Ve skutečnosti je to tak, že pokud nepostupuješ proti větru, je dost pravděpodobné, že míříš špatným směrem! Bible říká, že Ježíš „byl pokoušen od ďábla“ (viz Matouš 4:1). A ten ve své snaze nikdy nepolevil. Nespal ani v noci před Ježíšovým ukřižováním, kdy čteme, že „satan vstoupil do Jidáše, který byl z počtu Dvanácti“ (viz Lukáš 22:3).
Reimar Schultze řekl: „Ať dnes půjdeš kamkoli, satan se tě bude snažit dostat, na rohu ulice, v kanceláři nebo na poli… Pokud odejdeš z domova bez své duchovní zbroje, přivede tě k pádu. Jestli necháš svůj pás pravdy ve skříni, pancíř spravedlnosti u dveří, boty evangelia pod postelí, pokud si zapomeneš štít víry, meč Ducha a přilbu spasení, nebo když ráno řekneš ‚jestli se mi to podaří, budu se dnes modlit‘, prostě jsi zahodil své vítězství. Nepotrvá to dlouho, a ze tvých úst vyjdou špatná slova, začneš šilhat po zakázaném ovoci a chovat se nevhodně. Odejít z domu neozbrojený a duchovně nahý je největší bláznovství, jakého se můžeš dopustit. Blázen říká: ‚Nemám čas se modlit.‘ Později ale najde spoustu času, když se snaží napravit škodu, kterou si způsobil tím, že se nemodlil.
Následování Ježíše není procházka růžovým sadem. Všechny dobré věci v království k nám už od dob Adama přicházejí prostřednictvím mužů a žen, kteří vydrželi, když šlo do tuhého. Biblické dějiny církve končí těmito vítěznými slovy: ‚A tak jsme přišli do Říma‘ (Skutky 28:14, ČSP).“