„… nikdy neříkám ‚ano‘, když myslím ‚ne‘…“ 2. Korintským 1:18, SNC

Pavel napsal: „Proč jsem svůj plán … změnil? Nebylo to z vrtkavosti ani z lehkomyslnosti. Když jednou něco řeknu, pak to také tak myslím; nikdy neříkám ‚ano‘, když myslím ‚ne‘… Boží Syn Ježíš Kristus … také nebyl muž dvojí tváře“ (2. Korintským 1:17-18, SNC). Pavel se naučil stanovit si ve vztazích hranice, a ty to musíš udělat také.
Kdosi moudrý řekl: „Nikdy si nestěžuj na to, co jsi dovolil.“ Jestli sis nenastavil hranice, nemáš právo si stěžovat na lidi, kteří tě zneužívají a připravují o čas. Pavel řekl, že Ježíš nebyl muž dvojí tváře, nekolísal mezi „ano“ a „ne“ (viz 2. Korintským 1:19). Jako jeho následovník se i ty musíš naučit, kdy je vhodné říct „ano“ a kdy „ne“. Když se tě lidé snaží zatlačit do kouta, řeš to s nimi okamžitě, v soukromí a osobně. Pokud nebudou chtít naslouchat, někoho si k tomu přizvi. Jestli nebudou chtít naslouchat ani vám oběma, přednes tu záležitost vedení církve (viz Matouš 18:15-17). Dávej jasně na srozuměnou, co budeš tolerovat a co ne. Slovy jedné country písně: „Musíš za něčím stát, nebo padneš kvůli čemukoli.“ V klidu, beze strachu, že budeš odmítnut a naděláš si nepřátele, vyslov, co si přeješ a čemu dáváš přednost.
Modli se dnes takto: „Pane, ať raději sloužím a dávám jiným z čistého srdce, než abych sám vyžadoval lásku a přijetí. V autoritě tvého Slova přikazuji duchu strachu, který mi bránil stanovit si zdravé hranice: ‚Táhni!‘ Do tebe, Pane, vkládám svou důvěru. Nebudu se bát toho, co by mi mohli udělat lidé (viz Žalm 56:12). Ve jménu Ježíše. Amen.“