„Každému z vás říkám … smýšlejte o sobě střízlivě…“ Římanům 12:3

Starý, unaveně vyhlížející pes přišel na dvůr k jedné ženě. Už od pohledu ale bylo vidět, že není toulavý. Šel za ženou dovnitř do chodby a tam okamžitě usnul. O dvě hodiny později došel ke dveřím a ona ho pustila ven. Druhý den se vrátil, znovu si lehl na stejné místo a několik hodin podřimoval. Tak to pokračovalo celý týden. Žena mu ze zvědavosti připnula na obojek vzkaz: „Váš pes si ke mně chodí každé odpoledne zdřímnout.“ Druhý den se pes objevil se vzkazem, který zněl: „Žije doma s deseti dětmi, zřejmě potřebuje chvíli klidu. Nemohla bych zítra přijít s ním?“ Pokud jsi matka, dokážeš se s tím jistě ztotožnit!
Carla Barnhillová, autorka knihy Myth of the Perfect Mother (Mýtus dokonalé matky), napsala: „Už to prostě nezvládám. Nemůžu se pořád snažit být supermatka. Nikdy mi to nijak zvlášť nešlo. Snažila jsem se být dokonalou kombinací oddané matky, milující manželky a pevné křesťanky, a moc se mi to nedařilo. Ale i kdybych to všechno zvládla, nejsem přesvědčená, že bychom se měly snažit být úžasné nebo že bychom se měly řídit nějakými nepsanými pravidly toho, jak by mělo vypadat mateřství. Milost znamená, že už teď jsme důležité pro toho, na kom záleží nejvíc, pro našeho dobrého, milujícího a milostí naplněného Boha! Odhoďme tedy pláště, odložme svatozáře, dejme stranou medaile a dovolme si být těmi někdy chybujícími, jindy úžasnými matkami, jimiž nás Bůh stvořil.“
Jinými slovy – snaž se mít zdravý odhad svých schopností.